1.jpg
3.jpg
10.jpg
5.jpg
6.jpg
13.jpg
rsz_1fiskere_morgensol_2.jpg
11.jpg
2.jpg
7.jpg
 
 
    Dansk English English  
 

Odense indfører interessegrupper på plejecentrene

v. Annette Johannesen 

Afprøvning af gruppeforløb for beboere på Ejlstrup Plejecenter, Odense Kommune 

 

En gruppe beboere og personale fra Ejlstrup Plejecenter har mødtes en gang om ugen i 15 uger, hvor de har talt om interesser og aktiviteter gennem livet dels for at se, om det kunne åbne op for fællesskaber og dels for at få nyt kendskab til beboernes livsstil og personlige præferencer.

  

De fem beboere, som deltog i 12 eller flere af de femten møder, har alle vurderet møderne som gode og gavnlige og har understreget, at det har givet dem mulighed for at komme til orde med deres personlige meninger og fortællinger. Personalet bemærker, at de hilser på hinanden og har været hinanden behjælpelige. Der er hos alle målt en stigning i mentale færdigheder ud fra SF12-score.

 

Personalet giver udtryk for, at møderne har medvirket til øget kendskab til beboernes særlige præferencer og de har givet nye ideer til aktiviteter og fællesskaber. Plejecentret Ejlstrup vil fortsætte med flere møderækker for andre beboere og bruge ideer og metode fra prøveforløbet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baggrund

Odense Kommunes demenspolitik vægter interessefællesskaber højt for at forebygge isolation og stimulere til aktivitet og fællesskab for personer med demens. Modelforsøget på Ejlstrup Plejecenter har skullet afprøve, om Lifestyle Redesign®-metoden kan bidrage til at udvikle personalets evne til at spotte interesser, og om den kan understøtte udviklingen af fællesskaber og aktiviteter for deres beboere.

 

Resultatet var så lovende, at Odense Kommune nu vil indføre interessegrupper på flere plejecentre.

Se omtale her>>

 

Rapport fra forsøget kan hentes her>>

 

Inspiration til gruppeforløbene

Programmet er inspireret af det amerikanske forebyggelsesprogram Lifestyle Redesign® og den danske version: ”Gør noget, få det godt”. Møderne, som har varet en time hver uge, er foregået i et mødelokale på plejecentret – bortset fra de gange, hvor man har været af sted på tur. Personalet har deltaget i forberedelser og  evaluering efter hvert møde.

 

Der er udarbejdet en manual, som personalet bruger som inspiration. Se her>>

 

 

 

 

   
 
 
 
PUBLIKATIONER KURSUS & FOREDRAG INFORMATION & NYHEDER
 
  Annette Johannesen   -   Lille Eng 3A,1   -   5700 Svendborg   -   Mobil 2142 7485   -   aj@able.dk