11.jpg
2.jpg
3.jpg
13.jpg
6.jpg
7.jpg
10.jpg
1.jpg
5.jpg
rsz_1fiskere_morgensol_2.jpg
 
 
    Dansk English English  
 

Arbejdserfaring

v. Annette Johannesen 

Curriculum Vitae

Annette Johannesen f. 1949

 

Uddannelse

Træningskursus i CST for demens, University College London, 2014.

Masters of Science in Occupational Therapy, Queen Margaret University College (QMUC); Edinburgh, 2004.

Specialergoterapeut i Gerontologi, Ergoterapeutforeningens specialistudvalg, 2004.

Konsulentuddannelse, Fyns Amt, 1992.

Pædagogisk efteruddannelse for praktikinstruktører, Indenrigsministeriet, 1977.

Autoriseret ergoterapeut, København, 1972.

 

Nuværende: 

2017-  Udpeget som International Trainer of CST (Cognitive Stimulation Therapy), UCL.

2013-  Underviser, Projekt Erindringsdans, Alzheimerforeningen

2010-2016  Ekstern fagkonsulent, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København.

2010-2016 Medlem af repræsentantskab i Fonden Ensomme Gamles Værn

2004-2017 Ekstern lektor og censor ved Masteruddannelserne i rehabilitering, Syddansk Universitet, Sundhedsfagligt fakultet

 

Seneste ansættelser m.v. 

2009-2013 VISO-leverandør og medlem af Socialstyrelsens landsdækkende specialistnetværk vedrørende borgere med demens og udadreagerende adfærd

2001-2011 Forsknings- og udviklingskonsulent, Videnscenter på Ældreområdet – Gerontologisk Institut, Hellerup Kbh.

2000-2001 Daglig leder og forskningsmedarbejder ved befolkningsunder-søgelserne af  85-årige fra 1914-kohorten i Glostrup; finansiering Velux Fondene.

1993-1999 Rektor for Ergoterapeutuddannelsen i Odense under Undervisningsministeriet. Herunder 1 års ansættelse i Japan som dansk ekspert indenfor demensomsorg.

1990–1992 Projektleder for to forsknings- og udviklingsprojekter. Se herunder.

1985-1990 Ledende ergoterapeut i Faaborg kommune ved Dag- og træningscentret Tømmergården. 

 

Forsknings- og udviklingsarbejde

2011-12 Interventionsprojekt: ”Hvordan bevare et aktivt fritidsliv med demens?” – et delprojekt under projektet: ”Bevæg og bevar mig vel – på vej til et velfærdsakademi for demensramte og pårørende”; Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende i Odense under Alzheimerforeningen, finansieret af Socialministeriet UBÆP midler.

 

2010-11 Projektkonsulent på: ”Den gode indflytning i plejebolig” Plejecentret Hørgården, Københavns kommune, finansieret af Socialministeriet UBÆP midler.

 

2007  Uafhængig brugerundersøgelse af Projekt "Giv Tid" – målrettet hjemmepleje til borgere meddemens. For demenscentret Pilehuset, København kommune.

 

2001-04 Forskningsprojekt "Faktorer af betydning for vellykket aldring hos svækkede gamle", Gerontologisk Institut. Finansieret af Sygekassernes Helsefond og Den Kommunale Momsfond.

 

2001-2001 Forskningsmedarbejder ved Københavns Universitet, Afd. for almen medicin. Forskningsprojekt om Forebyggende hjemmebesøg.

 

1996/97 Projektansvarlig for forskningsprojektet "Måltidets betydning for ældre", Ergoterapeutskolen i Odense i samarbejde med Hjælpemiddelinstituttet.

 

1990-92 Leder af demensprojekt i Faaborg kommune "Omstilling af indsatsen for senil-demente til tværfaglige, gruppeorienterede bo- og træningstilbud". Finansieret af Socialministeriets udviklingsmidler "SUM".

 

1990-92 Projektleder på "Træningscentret ved Sct. Hans Parken" for Fyns Amt & Odense kommune, finansieret af Socialministeriets Udviklingsmidler "SUM".

 

Artikler kort > her

 

Publikationer > her

 

 

 
 
 
PUBLIKATIONER KURSUS & FOREDRAG INFORMATION & NYHEDER
 
  Annette Johannesen   -   Lille Eng 3A,1   -   5700 Svendborg   -   Mobil 2142 7485   -   aj@able.dk