6.jpg
7.jpg
10.jpg
1.jpg
13.jpg
3.jpg
2.jpg
11.jpg
5.jpg
rsz_1fiskere_morgensol_2.jpg
 
 
    Dansk English English  
 

Livet i plejeboligen

v. Annette Johannesen 

Nogle ældre mennesker får behov for en bolig, der er indrettet særligt fordi de har fået svære funktionsnedsættelser, eller har brug for mere hjælp og tryghed, end der kan gives i hjemmet. I dag kaldes sådanne boliger for ”plejeboliger” og ikke plejehjem.

 

Med ældreboligloven af 1987 blev der sat stop for opførelsen af de ”traditionelle” plejehjem i Danmark. I stedet opføres og ombygges de tidligere plejehjem til plejeboliger med tilknyttede servicearealer og med fast tilknyttet personale. Antallet af plejehjemspladser og beskyttede boliger er således siden 1987 reduceret med 35.000, men erstattet af omkring 55.000 ældreboliger og plejeboliger.

 

Plejeboligerne er at sammenligne med almindelige lejeboliger – man skriver lejekontrakt, betaler indskud og indgår kontrakt om, hvilken grad af service, man vælger at få. Man har som hovedregel eget køkken og badeværelse og ofte to værelser.

 

En plejebolig er altså i princippet en ganske almindelig bolig blot med tilknyttet fast personale og ofte mere udvidet fællesskab samt en række fællesaktiviteter, træning, cafetilbud osv. i det tilknyttede ældrecenter.

 

En del af disse plejeboliger bygges som leve-bo miljøer, der består af 6-10 selvstændige plejeboliger, der alle ligger samlet omkring et fællesrum og eventuelt en fælles have. Til leve- og bomiljøet er der kyttet et fast team af personale. Der lægges i leve- og bomiljøerne vægt på, at bruge de hjemlige gøremål - for eksempel at gå ud at handle, lave mad, vaske tøj, ordne hus og have - til at give hverdagen fylde og til at give beboerne stimulation og aktivitet på forskellig vis. 

 

Ergoterapeut Mette Søndergård har skrevet en bog om aktiviteter i leve- og bomiljøer  - se her>>

 

Videnscenter på Ældreområdet har udgivet en publikation om leve- og bomlijøer - læs om den her>>

 

Læs Annette Johannesens notat om trivsel og livskvalitet i plejeboligen her

 
 
 
PUBLIKATIONER KURSUS & FOREDRAG INFORMATION & NYHEDER
 
  Annette Johannesen   -   Lille Eng 3A,1   -   5700 Svendborg   -   Mobil 2142 7485   -   aj@able.dk