7.jpg
13.jpg
6.jpg
10.jpg
3.jpg
5.jpg
11.jpg
1.jpg
rsz_1fiskere_morgensol_2.jpg
2.jpg
 
 
    Dansk English English  
 

Forebyggelse

v. Annette Johannesen 

    BØGER
     
 
projekt dagtræning cases effekt

   
Titel: Projekt dagtræning
af Beth Werner, Annette Johannesen. Udgivet 1993


Sundhedsafdelingen, Fyns Amt.

 

 

 

    KAPITEL
     
 ergo fys laerebog  

Titel: Forebyggelse af ensomhed, isolation, depression og selvmord

af Christine E. Swane og Annette Johannesen

I lærebogen "Ergoterapi og fysioterapi til ældre". Redaktion Mette Andresen og Dorthe Varning Poulsen. Munksgaaard 2012 

 

I kapitlet tegnes et billede af sociale og følelsesmæssige dimensioner af livet, af det at bo alene og af behovet for social aktivitet. Der gives eksempler på forebyggende, terapeutisk indsats.

 

     
     

rehabilitering kapitel om processen

 

 

Titel: Hverdagsrehabilitering - processen

af Annette Johannesen. Udgivet 2011

 

I bogen Sundhed og livskvalitet - hjemmetræning gør forskellen. Udgivet af TYPE2DIALOG.

 

I kapitlet tages udgangspunkt i, at alle mennesker har en dybtliggende trang til at have kontrol med livet og bestemme selv. Derfor kan hverdagsrehabilitering være et godt tilbud til mange, som på den måe får hverdagen til at  fungere igen. 

 

I kapitlet omtales tre livsstile og der gives eksempler på simple tests som kan motivere borgerne til at selv at træne.

     
antologi om rehabilitering   Titel: At turde tro, det nytter
af Annette Johannesen. Udgivet 2002
 


I Anne Brockenhuus-Schack et al. "Kan gamle genoptrænes - og nytter det noget?.

 

Antologi om rehabilitering og genoptræning og rehabilitering.; Videnscenter på Ældreområdet, Hellerup
Antologien udkom fra Videnscenter på Ældreområdet i 2002, hvor to nye love om genoptræning netop var trådt i kraft.

 

Se et resumé her.

 

 

 
    RAPPORTER
     
rapport projekt dagtræning effekt   Titel: Træningscentret ved Sct. Hans Parken
af Annette Johannesen, Lars Dall-Hansen, Helle U. Timm. Udgivet 1992


Sundhedsafdelingen, Fyns Amt.

 

 
 

 

 

    ARTIKEL
     
  Titel: Tryghed og trivsel gennem forebyggende hjemmebesøg
af Annette Johannesen. Udgivet 2002
 


Sammenslutningen af ældreråd i Danmark. Nyhedsbrev; Årgang 4, nr. 4

 

 

 

 

 

  Titel: Genoptræning og rehabilitering af ældre
af Annette Johannesen. Udgivet 2001
 


Alderens nye sider; Årg 5, nr. 3. Videnscenter på Ældreområdet, Hellerup

 
 

 

 

 

  Titel: Projekt dagtræning
af Annette Johannesen. Udgivet 1993

 

Danske Fysioterapeuter; 16:

 

 
 
 
 
 
PUBLIKATIONER KURSUS & FOREDRAG INFORMATION & NYHEDER
 
  Annette Johannesen   -   Lille Eng 3A,1   -   5700 Svendborg   -   Mobil 2142 7485   -   aj@able.dk