10.jpg
13.jpg
11.jpg
3.jpg
rsz_1fiskere_morgensol_2.jpg
6.jpg
1.jpg
2.jpg
7.jpg
5.jpg
 
 
    Dansk English English  
 

Foredrag

v. Annette Johannesen 

Foredrag m.v. 2017:

   
     

10.november: Foredraget "At skabe om fællesskaber blandt beboere i plejeboliger med baggrund i deres interesser og livsstile" på National Konference om Aldring og Samfund: "At skabe gode dage", Dansk Gerontologisk Selskab.

  Se slides
     

31.oktober: Uddannelse af logopæder, ergoterapeuter og lærere fra danske regioner i CST efter engelsk model. Kommunikationscentret, Region Hovedstaden

   
     

24.oktober: Foredraget "Bevar sociale funktionsevner -og bevar livsglæde og et godt humør" på Ældrepolitisk Konference 2017, Danske Ældreråd

  Se slides
     
21.september: Uddannelse af ergoterapeuter og aktivitetsmedarbejdere fra Herlev og Ballerup kommuner i CST efter engelsk model.    
     
 29.august: Oplæg om Ældres sundhed og trivsel for sundhedsambassadører, Favrskov Kommune     
     

Foredrag m.v. 2013:

   
     

28. februar: Foredrag om sundhed i aldringen for kommunens borgere og pensionister i Køge Kommune. Afholdt i Borup.

 

Se slides

     

4. februar og 25. februar: "Demens, trivsel og samvær" 

Kursus for frivillige i Alzheimerforeningens lokalforening i København.

Materiale til Kurusdag 2 socialt gruppearbejde

 

Se slides

 

     
30. januar: Foredrag "Sund og vellykket aldring" på Fredensborg Kommunes seminar for kommende pensionister "Alder ingen hindring".  

Se slides

 pdf

     
9. januar: Undervisning med temaet  "Ensomhed, krise og depression i aldringen" for 3-kommunesamarbejdet mellem Gentofte, Lyngby Taarbæk og Rudersdal kommuner.    Se slides
     

8. januar: Køge Kommune : Foredrag om sundhed i aldringen for kommunens borgere og pensionister på Tingstedet i Herfølge. Foredraget er et led i Køge Kommunes strategi "Aktiv aldring og det gode liv".

Foredraget gentages i Teaterbygningen i Køge den 28. januar og i Aktivitetshuset i Borup den 28. februar.

 

  Se slides
     

Foredrag m.v. 2012:

 

   
6. december: "Gør noget - få det godt: Ældre som målgruppe". Oplæg på fagligt netværk for ergoterapeuter omkring Lifestyle Redesign, Tranehaven i Ordrup, København   Se slides
     
6. december: "Kunsten at tilbyde aktiverende hjælp til ældre" Oplæg på visitatorudddannelsen i Vejle for ISU Plus    
     
28. & 29. november: "Kunsten at tilbyde aktiverende hjælp til svækkede gamle". Oplæg for Type2Dialog i forbindelse med Sorø Kommunes projekt "Aktiv hele livet" om hverdagsrehabilitering.  

Se slides

Samtale-ark

     
20. november: "Sundhed i aldringen". Oplæg på Hvidovre Kommunes foredragsrække for pensionister: "Vitaminer til livet".    
     
17. november: "Understanding and dealing with behavioural disturbances connected with dementia" Oplæg på konference i Treviso, Italien.  

Se intro

DK

     
24. oktober: "Vellykket aldring" opstart af kursus for Livskraft-ambssadører i Høje Taastrup Kommune.   Se kursus-program
     
23.oktober: "Aktivitet og deltagelse i ældrelivet - det normale og det svækkede". Oplæg for terapeuter på Region Hovedstadens kursus : "Den ældre indlagte patient". Hvidovre Hospital   Se slides
     
17. oktober 2012: "Dansk ældreomsorg" Oplæg for en studiegruppe fra Japan v/ Miki Tourist.  

Se slides

pdf

     

10. oktober 2012: "Hvad er sundhed og trivsel for ældre - og hvad påvirker den?" samt "God indflytning i plejebolig". Undervisning på uddannelse til sundhedsambassadør  i Favrskov Kommune, arrangeret af Region Midtjylland og Favrskov Kommune.

 

Uddannelsesmaterialet tager udgangspunkt i publikationen "Svækket med stærk" 

og i rapport vedr. projekt "God indflytning i plejebolig".

 

 

 

 

     

9. oktober 2012: "Et sundt og aktivt liv for ældre - også  for mennesker med demens". Oplæg på Aktivcentret Sophielund i Hørsholm for Hørsholm Seniorråd og Frivilligcenter Hørsholm. I mødet medvirkede også kommunens demenskoordinator Helle Nielsen.

 

Download

pdf

     

25.september 2012: "At bevare et aktivt fritidsliv ved demens". Kulturgruppen fra Kallerupvej i Odense fortalte om fællesskabet i gruppen og om at leve med demens.

Oplægget var det første af en række demensforedrag, som Roskilde Kommune afholder i sæsonen 2012-2013.

 

Download

pdf

     

12. september 2012: Demenskoordinatorernes Årskursus. Workshop "Sig ja til sociale tilbud - et klogt valg ved demens".

Hent sammenfatning af ideer fra gruppediskussionen her>>

 

Download

pdf

     

12. september 2012: Demenskoordinatorernes Årskursus. Plenumforedrag: "Afprøvning af Lifestyle Redesing metoden i Odense"

 

Download

pdf

     
7. september 2012: Oplæg til debat på ledermøde: Fordele og ulemper ved at indrette plejeboliger for alle eller specielle enheder for beboere med demens. Brøndby Kommune  

Download 

pdf

     
4. september 2012: Husmøde for beboere, pårørende og personale omkring hverdagstræning. Ældrecentret Nygårds Plads. Brøndby Kommune.  

Download

pdf

     

30.august 2012: Opfølgningsdag for personale omkring hverdagstræning. Ældrecentret Nygårds Plads. Brøndby Kommune

 

Download

pdf

     

21.august 2012: Inspirationsdag Randers Kommune, område SYD: "Hvordan opleves det at bliver afhængig af hjælp?"

 

Download

     
Juni: Oplæg om Demens i Japan. Se titler og slides på engelsk.   Se mere her>>
     

8. maj 2012:  Frie foredag DemensDagene 2012: "At bevare et aktivt fritidsliv ved demens"

  Download
     

7. maj 2012: Posterpræsentation på DemensDagene 2012: "At bevare et aktivt fritidsliv ved demens" - Afprøvnings af Lifestyle redesign-metoden i Odense

 

Download

     

18. april 2012: "Vellykket aldring - også ved svækkelse"

Oplæg på temaeftermiddag i Brøndby kommune om madkultur og om at motivere beboere til at være aktive. Hent samtaleredskab her>>

 

 

Download

 

14. februar 2012: " Liv og arbejdsliv med demens "

Oplæg for ægtepargruppe, Rådgivningscentret for demensramte og deres pårørende.

 

 

Download

8. februar 2012: "Hvordan kan du selv sikre dig en vellykket alderdom?"

Temaeftermiddag i Fredensborg Kommune. Arrangeret af Fredensborg Seniorråd.

 

Download 

 

25. januar 2012: Kunsten at samarbejde. Erfaringsforum Demens, Nyborg Kommune.

 

  Se slides

16. januar 2012: ”Skræddersyet” aktivitet målrettet mennesker med demens. Ergoterapeutuddannelsen modul 10, Professionshøjskolen Metropol, København.

 

  Se slides

Foredrag m.v. 2011

 

   

12. december 2011: Foredrag om bogen “Når jeg bliver gammel”.

For forebyggende medarbejdere og Ledere i Region Midtjylland.

 

 

pdf Download

29. november 2011: Kursusdag om demens på valg-uge. Om aktivitet, livshistorie og socialpædagogiske redskaber. Social- og sundhedsskolen Fyn.

 

 

se slides 

24. november 2011: ”Om projekt God indflytning i plejebolig”

Oplæg på seminar for pårørende, hvis ægtefælle bor i plejebolig: Broholm Slot for Rådgivningscentret for demensramte og deres pårørende.

 

 

se slides

 

 

13. oktober 2011: Om forebyggende hjemmebesøg i Danmark ”Hur ser det ut i föregångslandet Danmark? ”Netværkstræf – Forebyggende hjemmebesøg, Västerås, Sverige

 

   se slides

6. oktober 2011: ”Hvordan sikrer vi at overgangen fra eget hjem til plejebolig bliver så god som mulig?” Oplæg på Erfaringsforum Demens, Svendborg Kommune og Social- og sundhedsskolen Fyn.

 

   se slides

5. oktober 2011: ”Ældres sundhed og trivsel – hvad påvirker den?” oplæg på uddannelse for sundhedsambassadører, Favrskov Kommune og Region Midtjylland.

 

   

1. oktober 2011: ”Når jeg bliver gammel”, Foredrag for Køge Ældreråd.

 

   

14. september 2011: Temaeftermiddag om at planlæggepensionistlivet. Professionshøjskolen Metropol. 

 

  Se mere 

1.september 2011: ”Alderdom og aldring” kursusdag på diplomkursus: Demente og ældre med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne. Efter- og videreuddannelsen,Socialfaglig afdeling, University College Lillebælt (UCL)

 

   

24. juni 2011: ”Den socialpædagogisk metode i demensomsorg”, Uddannelse af nøglepersoner i Svendborg Kommune.

 

   

14. juni: Afslutning af kursus i "Vellykket aldring" for ambassadører i Høje Taastrup kommune

 

  se artikel

23. maj og 30. maj 2011: ”Tilværelse med mening” Foredrag for ansatte på områdecenter Lindevænget, Randers Kommune.

 

 

 

19. maj 2011: ”Hverdagslivet og plasticitet i aldringen” Tværfaglig ældrediplomuddannelse, Efter- og videreuddannelsen,Socialfaglig afdeling, University College Lillebælt (UCL).

 

   

17.maj 2011: ”Et aktivt ældreliv for alle” Seminar på konference for Danske Ældreråd.

 

   

28. april 2011:” Meningsfulde oplevelser i hverdagen” kursusdag for medarbejdere i demensomsorg. For Nationalt Videnscenter for demens.

 

   

26. og 27. April: "Socialpædagogiske metode" To kursusdage med oplæg for medarbejdere og for ledelse i Sønderborg Kommune.

 

   

24. marts 2011: ”Ældres liv og aldringsmodeller” Tværfaglig ældrediplomuddannelse, Efter- og videreuddannelsen, Socialfaglig afdeling, University College Lillebælt (UCL).

 

   

23. marts 2011: Rehabilitering af ældre i Danmark og i Japan” Temaeftermiddag om ældre, Ergoterapeutforeningen Region Midt-Nord.

 

   

1. februar 2011: Opstart af kursus i "Vellykket aldring" for ambassadører i Høje Taastrup kommune.

 

  se program

Foredrag m.v. 2010:

 

   

December ”Hvorledes opleve trivsel og livskvalitet i plejeboligen?” Foredrag for ældrestaben og for plejepersonale i Københavns Kommune. 

 

se oplæg 

Oktober – november: Afholdt 14 kursusdage om ”Den normale aldring” for 500 SoSu ansatte i Hillerød Kommune for Professionshøjskolen Metropol

  Se mere her
 
 
 
PUBLIKATIONER KURSUS & FOREDRAG INFORMATION & NYHEDER
 
  Annette Johannesen   -   Lille Eng 3A,1   -   5700 Svendborg   -   Mobil 2142 7485   -   aj@able.dk