rsz_1fiskere_morgensol_2.jpg
6.jpg
5.jpg
13.jpg
2.jpg
11.jpg
10.jpg
1.jpg
7.jpg
3.jpg
 
 
    Dansk English English  
 

Foredrag

v. Annette Johannesen 

Foredrag m.v. 2017:

   
     

10.november: Foredraget "At skabe om fællesskaber blandt beboere i plejeboliger med baggrund i deres interesser og livsstile" på National Konference om Aldring og Samfund: "At skabe gode dage", Dansk Gerontologisk Selskab.

  Se slides
     

31.oktober: Uddannelse af logopæder, ergoterapeuter og lærere fra danske regioner i CST efter engelsk model. Kommunikationscentret, Region Hovedstaden

   
     

24.oktober: Foredraget "Bevar sociale funktionsevner -og bevar livsglæde og et godt humør" på Ældrepolitisk Konference 2017, Danske Ældreråd

  Se slides
     
21.september: Uddannelse af ergoterapeuter og aktivitetsmedarbejdere fra Herlev og Ballerup kommuner i CST efter engelsk model.    
     
 29.august: Oplæg om Ældres sundhed og trivsel for sundhedsambassadører, Favrskov Kommune     
     

Foredrag m.v. 2013:

   
     

28. februar: Foredrag om sundhed i aldringen for kommunens borgere og pensionister i Køge Kommune. Afholdt i Borup.

 

Se slides

     

4. februar og 25. februar: "Demens, trivsel og samvær" 

Kursus for frivillige i Alzheimerforeningens lokalforening i København.

Materiale til Kurusdag 2 socialt gruppearbejde

 

Se slides

 

     
30. januar: Foredrag "Sund og vellykket aldring" på Fredensborg Kommunes seminar for kommende pensionister "Alder ingen hindring".  

Se slides

 pdf

     
9. januar: Undervisning med temaet  "Ensomhed, krise og depression i aldringen" for 3-kommunesamarbejdet mellem Gentofte, Lyngby Taarbæk og Rudersdal kommuner.    Se slides
     

8. januar: Køge Kommune : Foredrag om sundhed i aldringen for kommunens borgere og pensionister på Tingstedet i Herfølge. Foredraget er et led i Køge Kommunes strategi "Aktiv aldring og det gode liv".

Foredraget gentages i Teaterbygningen i Køge den 28. januar og i Aktivitetshuset i Borup den 28. februar.

 

  Se slides
     

Foredrag m.v. 2012:

 

   
6. december: "Gør noget - få det godt: Ældre som målgruppe". Oplæg på fagligt netværk for ergoterapeuter omkring Lifestyle Redesign, Tranehaven i Ordrup, København   Se slides
     
6. december: "Kunsten at tilbyde aktiverende hjælp til ældre" Oplæg på visitatorudddannelsen i Vejle for ISU Plus    
     
28. & 29. november: "Kunsten at tilbyde aktiverende hjælp til svækkede gamle". Oplæg for Type2Dialog i forbindelse med Sorø Kommunes projekt "Aktiv hele livet" om hverdagsrehabilitering.  

Se slides

Samtale-ark

     
20. november: "Sundhed i aldringen". Oplæg på Hvidovre Kommunes foredragsrække for pensionister: "Vitaminer til livet".    
     
17. november: "Understanding and dealing with behavioural disturbances connected with dementia" Oplæg på konference i Treviso, Italien.  

Se intro

DK

     
24. oktober: "Vellykket aldring" opstart af kursus for Livskraft-ambssadører i Høje Taastrup Kommune.   Se kursus-program
     
23.oktober: "Aktivitet og deltagelse i ældrelivet - det normale og det svækkede". Oplæg for terapeuter på Region Hovedstadens kursus : "Den ældre indlagte patient". Hvidovre Hospital   Se slides
     
17. oktober 2012: "Dansk ældreomsorg" Oplæg for en studiegruppe fra Japan v/ Miki Tourist.  

Se slides

pdf

     

10. oktober 2012: "Hvad er sundhed og trivsel for ældre - og hvad påvirker den?" samt "God indflytning i plejebolig". Undervisning på uddannelse til sundhedsambassadør  i Favrskov Kommune, arrangeret af Region Midtjylland og Favrskov Kommune.

 

Uddannelsesmaterialet tager udgangspunkt i publikationen "Svækket med stærk" 

og i rapport vedr. projekt "God indflytning i plejebolig".

 

 

 

 

     

9. oktober 2012: "Et sundt og aktivt liv for ældre - også  for mennesker med demens". Oplæg på Aktivcentret Sophielund i Hørsholm for Hørsholm Seniorråd og Frivilligcenter Hørsholm. I mødet medvirkede også kommunens demenskoordinator Helle Nielsen.

 

Download

pdf

     

25.september 2012: "At bevare et aktivt fritidsliv ved demens". Kulturgruppen fra Kallerupvej i Odense fortalte om fællesskabet i gruppen og om at leve med demens.

Oplægget var det første af en række demensforedrag, som Roskilde Kommune afholder i sæsonen 2012-2013.

 

Download

pdf

     

12. september 2012: Demenskoordinatorernes Årskursus. Workshop "Sig ja til sociale tilbud - et klogt valg ved demens".

Hent sammenfatning af ideer fra gruppediskussionen her>>

 

Download

pdf

     

12. september 2012: Demenskoordinatorernes Årskursus. Plenumforedrag: "Afprøvning af Lifestyle Redesing metoden i Odense"

 

Download

pdf

     
7. september 2012: Oplæg til debat på ledermøde: Fordele og ulemper ved at indrette plejeboliger for alle eller specielle enheder for beboere med demens. Brøndby Kommune  

Download 

pdf

     
4. september 2012: Husmøde for beboere, pårørende og personale omkring hverdagstræning. Ældrecentret Nygårds Plads. Brøndby Kommune.  

Download

pdf

     

30.august 2012: Opfølgningsdag for personale omkring hverdagstræning. Ældrecentret Nygårds Plads. Brøndby Kommune

 

Download

pdf

     

21.august 2012: Inspirationsdag Randers Kommune, område SYD: "Hvordan opleves det at bliver afhængig af hjælp?"

 

Download

     
Juni: Oplæg om Demens i Japan. Se titler og slides på engelsk.   Se mere her>>
     

8. maj 2012:  Frie foredag DemensDagene 2012: "At bevare et aktivt fritidsliv ved demens"

  Download
     

7. maj 2012: Posterpræsentation på DemensDagene 2012: "At bevare et aktivt fritidsliv ved demens" - Afprøvnings af Lifestyle redesign-metoden i Odense

 

Download

     

18. april 2012: "Vellykket aldring - også ved svækkelse"

Oplæg på temaeftermiddag i Brøndby kommune om madkultur og om at motivere beboere til at være aktive. Hent samtaleredskab her>>

 

 

Download

 

14. februar 2012: " Liv og arbejdsliv med demens "

Oplæg for ægtepargruppe, Rådgivningscentret for demensramte og deres pårørende.

 

 

Download

8. februar 2012: "Hvordan kan du selv sikre dig en vellykket alderdom?"

Temaeftermiddag i Fredensborg Kommune. Arrangeret af Fredensborg Seniorråd.

 

Download 

 

25. januar 2012: Kunsten at samarbejde. Erfaringsforum Demens, Nyborg Kommune.

 

  Se slides

16. januar 2012: ”Skræddersyet” aktivitet målrettet mennesker med demens. Ergoterapeutuddannelsen modul 10, Professionshøjskolen Metropol, København.

 

  Se slides

Foredrag m.v. 2011

 

   

12. december 2011: Foredrag om bogen “Når jeg bliver gammel”.

For forebyggende medarbejdere og Ledere i Region Midtjylland.

 

 

pdf Download

29. november 2011: Kursusdag om demens på valg-uge. Om aktivitet, livshistorie og socialpædagogiske redskaber. Social- og sundhedsskolen Fyn.

 

 

se slides 

24. november 2011: ”Om projekt God indflytning i plejebolig”

Oplæg på seminar for pårørende, hvis ægtefælle bor i plejebolig: Broholm Slot for Rådgivningscentret for demensramte og deres pårørende.

 

 

se slides

 

 

13. oktober 2011: Om forebyggende hjemmebesøg i Danmark ”Hur ser det ut i föregångslandet Danmark? ”Netværkstræf – Forebyggende hjemmebesøg, Västerås, Sverige

 

   se slides

6. oktober 2011: ”Hvordan sikrer vi at overgangen fra eget hjem til plejebolig bliver så god som mulig?” Oplæg på Erfaringsforum Demens, Svendborg Kommune og Social- og sundhedsskolen Fyn.

 

   se slides

5. oktober 2011: ”Ældres sundhed og trivsel – hvad påvirker den?” oplæg på uddannelse for sundhedsambassadører, Favrskov Kommune og Region Midtjylland.

 

   

1. oktober 2011: ”Når jeg bliver gammel”, Foredrag for Køge Ældreråd.

 

   

14. september 2011: Temaeftermiddag om at planlæggepensionistlivet. Professionshøjskolen Metropol. 

 

  Se mere 

1.september 2011: ”Alderdom og aldring” kursusdag på diplomkursus: Demente og ældre med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne. Efter- og videreuddannelsen,Socialfaglig afdeling, University College Lillebælt (UCL)

 

   

24. juni 2011: ”Den socialpædagogisk metode i demensomsorg”, Uddannelse af nøglepersoner i Svendborg Kommune.

 

   

14. juni: Afslutning af kursus i "Vellykket aldring" for ambassadører i Høje Taastrup kommune

 

  se artikel

23. maj og 30. maj 2011: ”Tilværelse med mening” Foredrag for ansatte på områdecenter Lindevænget, Randers Kommune.

 

 

 

19. maj 2011: ”Hverdagslivet og plasticitet i aldringen” Tværfaglig ældrediplomuddannelse, Efter- og videreuddannelsen,Socialfaglig afdeling, University College Lillebælt (UCL).

 

   

17.maj 2011: ”Et aktivt ældreliv for alle” Seminar på konference for Danske Ældreråd.

 

   

28. april 2011:” Meningsfulde oplevelser i hverdagen” kursusdag for medarbejdere i demensomsorg. For Nationalt Videnscenter for demens.

 

   

26. og 27. April: "Socialpædagogiske metode" To kursusdage med oplæg for medarbejdere og for ledelse i Sønderborg Kommune.

 

   

24. marts 2011: ”Ældres liv og aldringsmodeller” Tværfaglig ældrediplomuddannelse, Efter- og videreuddannelsen, Socialfaglig afdeling, University College Lillebælt (UCL).

 

   

23. marts 2011: Rehabilitering af ældre i Danmark og i Japan” Temaeftermiddag om ældre, Ergoterapeutforeningen Region Midt-Nord.

 

   

1. februar 2011: Opstart af kursus i "Vellykket aldring" for ambassadører i Høje Taastrup kommune.

 

  se program

Foredrag m.v. 2010:

 

   

December ”Hvorledes opleve trivsel og livskvalitet i plejeboligen?” Foredrag for ældrestaben og for plejepersonale i Københavns Kommune. 

 

se oplæg 

Oktober – november: Afholdt 14 kursusdage om ”Den normale aldring” for 500 SoSu ansatte i Hillerød Kommune for Professionshøjskolen Metropol

  Se mere her
 
 
 
PUBLIKATIONER KURSUS & FOREDRAG INFORMATION & NYHEDER
 
  Annette Johannesen   -   Lille Eng 3A,1   -   5700 Svendborg   -   Mobil 2142 7485   -   aj@able.dk
 
 

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere