rsz_1fiskere_morgensol_2.jpg
11.jpg
3.jpg
10.jpg
2.jpg
7.jpg
13.jpg
6.jpg
1.jpg
5.jpg
 
 
    Dansk English English  
 

Ved middelsvær demens

v. Annette Johannesen 

Efterhånden som tiltagende symptomer giver øgede vanskeligheder i hverdagen, er det vigtigt, at der tilbydes støtte til at sikre strukturen i dagligdagen og mulighed for at kunne komme ud for at møde andre.

 

I denne fase er det til god hjælp at få besøg af en hjemmevejleder eller at deltage i særlige trænings- eller stimulationsgrupper for mennesker med demens. Et særligt stimulationsprogram Kognitiv stimulationsterapi (CST) har jeg omtalt i vedlagte artikel fra 2006.

pdf Effektive metoder til at afhjælpe symptomer på demens

 

Fortsat forskning med inddragelse af mere end 700 personer bekræfter de positive virkninger af Kognitiv stimulationsterapi (CST) Se her>>. I England er det siden 2006 anbefalet hukommelsesklinikker at tilbyde CST på linje med medcin. I 2014 er det udbredt praksis på 66% af de engelske hukommelseskliniker / udredningssteder at tilbyde CST.

 

Er der behov for hjemmehjælp, har det vist sig hensigtsmæssigt, at hjælpen gives af et veluddannet, fast team med særligt fokus på demens. Se brugerevaluering af et forsøg i Københavns Kommune her.

 

pdf Brugerundersøgelse

 

Fysisk aktivitet er foreløbig den eneste indsats, som har dokumenteret effekt jvnf. Sundhedsstyrelsen - se her>>

 

Hollandske forsøg med hjemmeergoterapi har vist sig effektivt i forhold til at lære familierne at omgås og guide den syge og at samarbejde om opgaverne i hjemmet.

Læs her

 

Også deltagelse i pårørendegrupper og familieferier kan være god støtte. Nogle tilbud er organiseret af kommunen, andre drives af frivillige organisationer.

 

På denne video ses, hvad Samvirkende Menighedsplejere står for: ”Candle light dinners” for familier med demens.

 

Behandlingsmetoder og aktivitet

Kognitiv stimulationsterapi se her>>, musik, dans, kunst, bevægelse, drama, ler, spirituel aktivitet, reminiscens, historiefortælling, gymnastik, massage, madlavning, friluftsliv.

 

Madklub

 
 
 
PUBLIKATIONER KURSUS & FOREDRAG INFORMATION & NYHEDER
 
  Annette Johannesen   -   Lille Eng 3A,1   -   5700 Svendborg   -   Mobil 2142 7485   -   aj@able.dk