2.jpg
10.jpg
11.jpg
6.jpg
7.jpg
3.jpg
13.jpg
5.jpg
1.jpg
rsz_1fiskere_morgensol_2.jpg
 
 
    Dansk English English  
 

Ergoterapi og demens

v. Annette Johannesen 

Både fra Social- og Sundhedsministeriet ønsker man, at der udvikles metoder, som kan fremme aktivitet, funktionsevne og velbefindende i dementes hverdag, og ergoterapeuter bruges i stigende grad som rådgivere, undervisere og konsulenter, når miljøer og aktivitetsprogrammer skal indrettes i forhold til personer med demens og i pårørende arbejde.

 

Den ergoterapeutiske indsats kan spille en vigtig rolle i forhold til mennesker med demens og deres familier i alle stadier af forløbet, både i det direkte arbejde med den berørte person og i samarbejdet med plejepersonale og/eller familien.

 

Den ergoterapeutiske intervention sigter mod at udvide den berørte persons muligheder gennem vedvarende at modificere og tilpasse de daglige gøremål og det fysiske og sociale miljø, hvori disse opgaver udføres.

 

Sådanne tilpasninger hjælper personen med demens til at bruge sine evner og til at bevare så meget kontrol som muligt over eget liv.

 

 

 

 

 hverdagsaktivitet demens

 

 

Ergoterapi og demens - eksempler

 

 

 

Se Nationalt Videnscenter for Demens om omsorg gennem aktivitet i hverdagen.

 
 
 
PUBLIKATIONER KURSUS & FOREDRAG INFORMATION & NYHEDER
 
  Annette Johannesen   -   Lille Eng 3A,1   -   5700 Svendborg   -   Mobil 2142 7485   -   aj@able.dk