11.jpg
2.jpg
3.jpg
7.jpg
10.jpg
13.jpg
1.jpg
5.jpg
6.jpg
rsz_1fiskere_morgensol_2.jpg
 
 
    Dansk English English  
 

Forebyggende hjemmebesøg

v. Annette Johannesen 

Håndbog om forebyggende hjemmebesøg

udgivet af Ankestyrelsen 2008

Bogen kan hentes her >>

 

n
 

 

 bog om forebyggende hjemmebesøg

 

 

Det lille skub

Det er titlen på en lille bog med eksempler på de sundhedsfremmende og forebyggende besøg, medarbejdere gennemfører hos ældre mennesker i henhold til Serviceloven. Igennem ti små historier vises, hvordan medarbejderne kan støtte i forskellige livssituationer. 

 

Bogen og en lille video er udgivet af SUFO - Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg. Se mere og hent evt. bogen som PDF fil her>>

 

 

Herhjemme tilbydes alle +75-årige forebyggende hjemmebesøg ved en medarbejder fra kommunen. Det er et tilbud om at få en samtale med en sundhedsfaglig person om, hvordan man har indrettet sig i seniorlivet. Man kan få råd og vejledning og man kan få lejlighed til at fortælle, hvordan man selv holder af at leve sit liv som pensionist.

 

De forebyggende medarbejdere kommer tæt på ældre, som ingen andre i kommunen har med at gøre og forebyggerne kan være med til at få startet sociale aktiviteter ud fra de behov og interesser, de møder hos personer i lokalområdet. De kan for eksempel hjælpe enligtboende og isolerede personer til deltagelse i sociale aktiviteter, ligesom de kan prøve at igangsætte øget kontakt mellem beboerne i opgange eller i lokalområder.

 

Det fremmer handlekraft, hvis man kender til muligheder i lokalsamfundet, og det giver tryghed at have ansigt på den fagperson, man kan ty til med spørgsmål og ved behov for hjælp.

 

Forskning på feltet har vist, at ældre, som tager imod forebyggende hjemmebesøg, oplever tryghed ved at få snakket i ro og mag med en besøgsmedarbejder fra kommunen. Rent praktisk får den ældre gennem besøget sat ansigt på en person, vedkommende kan ringe til, hvis der skulle blive behov. Og de får gavnlig information igennem besøget. Dertil kommer, at det giver øget selvværd og identitet, når man får lejlighed til at berette for andre om sit liv og sin livsstil. Man er ikke ligegyldig, når der er nogen, som vil lytte til een og det er endnu bedre, hvis man gennem samtalen får bekræftet, at ens måde at leve på, er hensigtsmæssig og helbredsbevarende.

 

 

 

Det dialogiske perspektiv

 

En diplomopgave skrevet af ergoterapeut Lone Schwartzlose peger på, at den vellykkede samtale med borgeren er helt afhængig af, at den sundhedsprofessionelle og borgeren er i stand til at etablere en relation, og at samtalen er meningsfuld og målrettet. I opgaven præsenterer Lone Schwartzlose en sundhedpædagogisk kommunikationsmodel ved navn ”Det dialogiske perspektiv”.

Lone Schwartzlose anbefaler medarbejdere i de forebyggende hjemmebesøg at træne brugen af denne metode.

 

Læs diplomopgaven her >> 

 
 
 
PUBLIKATIONER KURSUS & FOREDRAG INFORMATION & NYHEDER
 
  Annette Johannesen   -   Lille Eng 3A,1   -   5700 Svendborg   -   Mobil 2142 7485   -   aj@able.dk