2.jpg
5.jpg
1.jpg
11.jpg
13.jpg
7.jpg
6.jpg
rsz_1fiskere_morgensol_2.jpg
3.jpg
10.jpg
 
 
    Dansk English English  
 

Sundhedsfremme og ergoterapi

v. Annette Johannesen 

Allerede fra starten af det 20. århundrede har man vidst, at institutionaliserede patienter risikerede sundhedsproblemer eller at deres sygdom blev forværret, hvis de ikke fik mulighed for at være aktive. Denne erfaring dannede grundlaget for ergoterapi og for Occupational Science - videnskaben om menneskelig aktivitet og dens betydning for livsførelse, sundhed og livskvalitet.

Læs mere her>>

 

Et nyere amerikansk forskningsprojekt på ældreområdet The Well Elderly Study har dokumenteret, at målrettede aktivitetsprogrammer kan fremme sundhed og psykosocialt velbefindende hos gamle i eget hjem. 

 

En gruppe ældre fik som led i projektet støtte til at erkende og udnytte deres personlige aktivitetsmønstre og de blev motiveret til at omorganisere deres hverdag gennem en aktiv og strategisk indsats. Målet var at deltagerne igennem processen skabte deres eget, individuelle mønster af personligt tilfredsstillende og sundhedsfremmende aktiviteter, kaldet Lifestyle Redesign.

 

Interventionen foregik efter en tre-trins pædagogik: Først udvekslede deltagerne erfaringer med andre over forskellige temaer (story-telling), derefter prøvede de ældre en valgt aktivitet af og til sidst fulgte personlig refleksion over muligheden for at overføre erfaringen (story-making).

 

De ældre i forsøgsgruppen viste signifikant større forbedringer af social interaktion, livstilfredshed, selvvurderet helbred, funktionsevne, fysisk aktivitet, vitalitet og psykisk sundhed end deltagerne i to kontrolgrupper. Indsatsen, der havde temaet "Sundhed gennem aktivitet", havde større effekt end traditionelle sociale aktivitetstilbud. Hent artikel om forsøget her>>

 

I Danmark har man lavet forsøg med Lifestyle Redesign i flere kommuner. Ergoterapeutuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol står bag udviklingen af en guide for ergoterapeuter, der vil gennemføre forebyggende gruppeforløb. Projektet der kaldes "gør noget - få det godt" har sin egen hjemmeside og en manual. Læs her >>

 

LIFESTYLE REDESIGN OG LIFESTYLE MATTERS

I forlængelse af det nævnte studie har man udviklet sundhedsfremme-metoder kaldet  ”Lifestyle Redesign” og ”Lifestyle Matters” og disse metode vinder indpas verden over.

 

 

 
 
 
PUBLIKATIONER KURSUS & FOREDRAG INFORMATION & NYHEDER
 
  Annette Johannesen   -   Lille Eng 3A,1   -   5700 Svendborg   -   Mobil 2142 7485   -   aj@able.dk