rsz_1fiskere_morgensol_2.jpg
1.jpg
5.jpg
3.jpg
10.jpg
11.jpg
6.jpg
13.jpg
7.jpg
2.jpg
 
 
    Dansk English English  
 

Hverdagsrehabilitering

v. Annette Johannesen 

Som følgesvend til et langt liv, vil mange ældre mennesker komme ud for at opleve perioder med svækkelse – for eksempel efter et fald eller efter en længere periode med sygdom. Og her er det vigtigt at vide, at det kan lade sig gøre at komme ovenpå igen, også selvom man er oppe i årene. I gerontologien kalder vi det aldringens plasticitet.

 

Min seneste forskning blandt ældre mennesker med svækkelse har peget på, at det er vigtigt at kunne håndtere udfordringer aktivt. Blandt andet ved at prioritere, hvordan man vil bruge sine kræfter, ved at bruge sine ressourcer fuldt ud og ved at kompensere og lære nyt. Læs monografi her >>  (1MB)

 

For mere end tyve år siden demonstrerede vi i Fyns Amts og Odense Kommunes fælles projekt om dagtræning, at det kan lade sig gøre at genoptræne selv de svageste ældre i eget hjem til et bedre funktionsniveau, til større tilfredshed i hverdagen og til nedbringelse af behov for hjemmehjælp. Vel at mærke, hvis der fra kommunens side efter træning tilbydes vedligeholdende aktiviteter. I projektet demonstreredes også, at det at træne i hjemlige omgivelser - væk fra sygehus og indlæggelse - var særligt effektivt. Det krævede dengang god argumention og villighed til at ændre traditionel tænkning omkring svage gamle mennesker. Men nu ser det ud til, at det er blevet kendt bredt, at træning i det hjemlige hverdagsliv er meget effektiv. Læs mere om projektet her >>

 

Får man brug for hjælp, er mange danske kommuner i stigende grad opmærksomme på at indbygge rehabilitering i hverdagens gøremål - parallelt med den hjælp, man tilbyder. Derved opnås store gevinster: De ældre føler sig godt tilpas ved at opleve, at de kommer sig og kan klare flere ting selv; de ansatte oplever udfordringer og arbejdsglæde ved at møde deres borgere med et samarbejdende og aktiverende syn og samtidigt er det samfundsøkonomisk fordelagtig at satse på denne form for hjælp.

 

Fredericia Kommune har evalueret på indsatsen - og har kaldt deres nye tilgang "Længst muligt i eget liv"

LMIEL - Se mere her>>

 

Odense Kommune har også arbejdet med rehabilitering i hverdagen - se artikel her >>

 

Hverdagsrehabilitering og hjælp til selvhjælpstankegangen skal tilbydes ud fra et ægte ønske om at samarbejde med det gamle menneske, og med en åbenhed overfor at gå efter de mål, som er vigtige og meningsfulde for den enkelte.

 

Den norske ergoterapeut Kersti Vik har i sin ph.d. afhandling set på, hvorledes vi sikrer at hverdagslivsrehabilitering har fokus på deltagelse og på aktivitet. Læs afhandlingen her >>
 

Livskraft hele livet

I Høje Taastrup Kommune har man igennem flere år arbejdet med hverdagsrehabilitering og jeg har været med til at træne personalet for at forankre træningsindsatsen i den daglige pleje og omsorg. Med godt resultat. Læs artikel fra Danske Kommuner her >>

 

Hverdagsrehailitering på plejecentre og ved demens.

Forsøg med rehabiliterende tilgang på plejecentre har fokuseret på beboeres liv ved egen kraft - og det har øget livskvaliteten og arbejdsglæden. Projektet, der er støttet af Helsefonden hedder "Brug af egen kraft giver liv - på trods af svækkelsen". Som udløber af projektet er der etableret en hjemmeside - se her>>

 

 

 

 
 
 
PUBLIKATIONER KURSUS & FOREDRAG INFORMATION & NYHEDER
 
  Annette Johannesen   -   Lille Eng 3A,1   -   5700 Svendborg   -   Mobil 2142 7485   -   aj@able.dk