11.jpg
7.jpg
6.jpg
13.jpg
2.jpg
5.jpg
rsz_1fiskere_morgensol_2.jpg
3.jpg
10.jpg
1.jpg
 
 
    Dansk English English  
 

Aktivitet, autonomi og velbefindende

v. Annette Johannesen 

Aktivitet og deltagelse i plejeboligen

Aldringen indeholder et dilemma i og med, at man igennem et langt liv har udviklet en række kompetencer og et stort sæt af erfaringer, men at disse ressourcer ikke efterspørges.

 

Mennesker, som bor i en plejebolig har haft forskellige grunde til at være flyttet fra eget hjem, men fælles for dem er formentlig, at de har nedsat funktionsevne og brug for hjælp til aktivitet og deltagelse i hverdagen.  Med dette in mente, stilles ekstra krav til personalet om at have øje for de enkelte beboeres ressourcer.

 

Flere studier peger på gavnlig effekt af indsats, der sigter mod brugen af de enkelte beboeres ressourcer og ønsker om aktivitet:

 

I et studie om vellykket aldring sås, at beboere i plejeinstitutioner angav højere livstilfredshed, hvis de i højere grad kunne kontrollere deres egne aktiviteter. Og at svækkede ældre kvikkede mere op og levede længere, hvis de fik mulighed for at bestemme mere selv.

 

I tråd med dette, har en anden undersøgelse vist, at beboere på plejehjem tabte deres funktionsevne, når personalet hjalp dem med noget, de faktisk selv havde kunnet klare.

 

 

I bogen ”Trivsel i plejeboligen” udgivet af Servicestyrelsen 2008 gennemgås en række faktorer, som kan medvirke til at skabe trivsel  plejeboligen.

 

Annette Johannesen beskriver i sit kapitel i bogen om nødvendigheden af at udfordre ældre menneskers aktivitetslyst og sociale relationer – uanset om de bor i eget hjem eller i plejebolig.

Læs kapitlet her>>

 

Menneskelig virksomhed kan ses som et dynamisk samspil af tre faktorer : personen, aktiviteten og omgivelserne.

 

Ændres en af modellens tre dele, vil personens aktivitetsformåen altid blive påvirket. Får personen for eksempel svært ved at se, kan vedkommende ikke længere udføre aktiviteter på samme måde som før og omgivelserne får en større betydning. Det kan være, at familie eller måske det offentlige må træde hjælpende til. Det kan også være at ændrede omgivelser – bedre belysning, skiltning og gelændere kan betyde, at personen igen kan blive i stand til at klare sine gøremål eller at personen lærer sig at klare aktiviteterne på andre måder. Flytter denne person ind i en plejebolig, hvor de gøremål, hun/han før plejede at klare, bliver ordnet af personalet, tabes motivet for at klare disse aktiviteter og personen må finde andet at fylde tiden med.

 

I Fredericia kommune har man brugt principperne fra "Længst muligt i eget liv" på plejecentrene og med godt resultat! I projektet har medarbejderene haft fokus på, hvordan hver enkelt beboer kunne få gode dage ved brug af egne ressourcer. Læs mere  her>>

 

 
 
 
PUBLIKATIONER KURSUS & FOREDRAG INFORMATION & NYHEDER
 
  Annette Johannesen   -   Lille Eng 3A,1   -   5700 Svendborg   -   Mobil 2142 7485   -   aj@able.dk