6.jpg
13.jpg
3.jpg
1.jpg
7.jpg
2.jpg
5.jpg
rsz_1fiskere_morgensol_2.jpg
11.jpg
10.jpg
 
 
    Dansk English English  
 

Projekt god indflytning i plejebolig

v. Annette Johannesen 

Beslutningen om at flytte i plejebolig er en meget stor omvæltning i livet og det at flytte fra eget hjem til institution kræver større omstillingsevne, end både familie og personale ofte er klar over.

 

Alle undersøgelser peger på, at den ældres egen accept af nødvendigheden af at flytte er det vigtigste parameter for, at vedkommende senere finder sig til rette i den nye tilværelse som plejehjemsbeboer. Det anbefales derfor, at den ældre borger er med i en grundig beslutningsproces omkring valget af nyt sted af bo og om muligt også selv deltager i sonderende forbesøg på en række institutioner.

 

Og det anbefales institutioner at åbne op for at få forbesøg og i øvrigt etablere aktiviteter såsom åbne cafeer og aktiviteter som gør, at borgeren fra lokalområdet måske allerede er bruger af stedet og er lidt bekendt med det, inden han/hun eventuelt selv får behov for at flytte derhen.

 

Når beslutningen er taget, vil det være gavnligt, om man fra stedets side inviterer den kommende beboer til at komme og spise med, eller til at deltage i forskelligt samvær i tiden op til indflytningen - gerne mere end én gang og gerne med familien.

 

God indflytning i plejebolig

2010 – 11 gennemførte Susanne Rishøj Olsen, fra firmat Demenskonsulenten og jeg ”Projekt god indflytning i plejebolig” på Plejecentret Hørgården på Amager i København.

 

Gennem udvikling og afprøvning af en VELKOMSTPAKKE søgte vi at styrke samarbejdet mellem beboer, pårørende og plejepersonale, således at borgeren og dennes pårørende oplever sig medinddraget og hjulpet til en god start i plejeboligen. Og det havde god effekt:

 

Projektet viste klart, at det er vigtigt på forhånd at have udarbejdet redskaber til strukturering af indflytningsprocessen. Der skal udveksles information og udvikles et samarbejde mellem borger, pårørende og personale både på kort og længere sigt, og forventninger skal afklares både før, under og efter indflytningen.

 

Projektets forløb og arbejdsmetoder har tydeligvis styrket medarbejdernes engagement og arbejdsglæde og har konkret vist sig at medvirke til forbedret samarbejde mellem beboere og familier. Ledelsen fremhæver, at især kontakten før indflytning synes væsentlig i forhold til at få skabt det nødvendige samarbejde og skal derfor prioriteres højt.

 

Projektet kan stå som inspiration for andre plejecentre, der ønsker at kigge sine rutiner efter og arbejde med at forbedre indflytningsprocedurerne. Plejecentre, der ønsker at iværksætte ny procedure for indflytning, er derfor velkommen til at besøge Hørgården eller få forevist materialet, men det anbefales, at plejecentrene selv gennemfører deres egen proces i forhold til inddragelse af medarbejderne og til at skabe deres egne redskaber.

 

Læs rapporten her >>

 

Se slides fra foredrag om projektet her >>

 

Yderligere oplysninger:

Plejecenterleder Vibeke Habiach Christensen, TU79@suf.kk.dk

Demenskonsulent Susanne Rishøj Olsen, susris@mail.dk

Specialergoterapeut Annette Johannesen, aj@able.dk

 
 
 
PUBLIKATIONER KURSUS & FOREDRAG INFORMATION & NYHEDER
 
  Annette Johannesen   -   Lille Eng 3A,1   -   5700 Svendborg   -   Mobil 2142 7485   -   aj@able.dk