10.jpg
5.jpg
13.jpg
6.jpg
2.jpg
7.jpg
3.jpg
11.jpg
1.jpg
rsz_1fiskere_morgensol_2.jpg
 
 
    Dansk English English  
 

Hvad skal beboerne bruge deres kræfter på?

v. Annette Johannesen 

Hjælp til selvhjælp i plejeboligen

Den danske antropolog Louise Scheel Thomasen har set på , hvorledes vi italesætter ønsket om aktivitet blandt beboere i leve- og bomiljøer.

 

Gennem sine feltobservationer, har Louise Scheel Thomasen fundet, at det er et ideal for den gode omsorg i leve- og bomiljøer, at man så vidt muligt søger at få beboerne til at klare sig selv for eksempel med hensyn til vask og påklædning. Hvorimod der ikke ofres samme indsats for at hjælpe beboernes deltagelse i sansemæssige og sociale aktiviteter.

 

I Louise Scheel Thomasens afhandling peges på det paradoksale i, at mennesker, der i forvejen har sparsomme ressourcer kan opleve det udmattende at blive aktiveret til selv at klare vask og påklædning - og at det kan fratage dem muligheden for at vælge, hvad de måske hellere ville bruge energi på i dagligdagen.

 

Læs artiklen "En god alderdom"  fra Gerontologi nr. 4, 2009 her >>

 

 

 

 

 
 
 
PUBLIKATIONER KURSUS & FOREDRAG INFORMATION & NYHEDER
 
  Annette Johannesen   -   Lille Eng 3A,1   -   5700 Svendborg   -   Mobil 2142 7485   -   aj@able.dk