10.jpg
3.jpg
2.jpg
7.jpg
11.jpg
1.jpg
6.jpg
13.jpg
5.jpg
rsz_1fiskere_morgensol_2.jpg
 
 
    Dansk English English  
 

Vellykket aldring

v. Annette Johannesen 

Vellykket aldring er et begreb, der bruges af gerontologer verden over som betegnelse for en aldring, der er usædvanlig god. I studier af Vellykket aldring finder de fleste forskere, at ældre mennesker nok ønsker sig et langt liv, men især et liv, hvor de kan være aktive og ydende og nyde deres omgivelsers respekt.

 

HanneInternationale forskere har opstillet følgende parametre, som indgår i fænomenet Vellykket aldring – eller i det at ældes på en god måde:

  • At leve længe
  • At have et godt helbred ( fysisk og psykisk og kognitivt)
  • At bevare social status
  • At være aktiv og ydende
  • At kunne bestemme selv
  • At udtrykke tilfredshed

Mestring af svækkelse

Hvis ældre mennesker af den ene eller anden årsag mister førligheden – det være sig efter et fald, et slagtilfælde eller f. eks. ved gigtsygdomme – er det svært at forudse, hvor meget det vil komme til at belaste eller begrænse dem resten af livet. Nogle kommer hurtigt i gang igen og finder sig til rette med en anden måde at leve på – mens andre får svækket livsgnisten og får hverdagen slået væsentligt mere i stykker.

 

Vellykket aldring trods svækkelse?

Da de overlevende fra en af de første store befolkningsundersøgelser i Danmark:
”Undersøgelserne af 1914-kohorten fra Glostrup” skulle genundersøges som 85-årige i år 2000, fik jeg selv chancen for at studere livserfaringer blandt disse meget gamle mennesker. Veluxfonden havde givet støtte til projektet: ”Vellykket aldring – en efterundersøgelse af de overlevende fra 1914-kohorten i Glostrup” – og jeg fik som forskningsmedarbejder ved undersøgelserne mulighed for at møde de 85-årige og høre dem fortælle, hvorledes deres hverdage fungerede og hvordan de selv mente, de klarede sig. Fem år senere fik jeg også mulighed for at møde og interviewe ti af dem igen – nu var de blevet 90 år gamle.

 

Med en forskningsbevilling fra Sygekassernes Helsefond og Den Kommunale Momsfond, har jeg været i stand til at dykke dybere ned, både i svarene fra de 85-årige og i andre undersøgelser, der er gjort omkring Vellykket aldring.

 

Det har givet mig mulighed for at få svar på spørgsmål som:

  • Hvorledes fungerer hverdagene for mennesker på 85 år?
  • Hvor mange lever med svækkelse?
  • Hvad kendetegner de, som klarer svækkelse godt?
  • Er det muligt at se, om de socialpolitiske principper spiller en rolle for, om gamle mennesker med svækkelse har højere grad af trivsel?

Se artikler og udgivelser, jeg har skrevet om min forskning

 

Se samtaleredskab, som er udviklet i forbindelse med kursusforløb om vellykket aldring i Høje Taastrup Kommune.

 
 
 
PUBLIKATIONER KURSUS & FOREDRAG INFORMATION & NYHEDER
 
  Annette Johannesen   -   Lille Eng 3A,1   -   5700 Svendborg   -   Mobil 2142 7485   -   aj@able.dk